Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownik

dr Karol Augustowski

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000-0001-8437-2984

karol.augustowski@up.krakow.pl

prof. dr hab. Krzysztof Bąk

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geologii i Paleontologii

ORCID: 0000-0002-9199-3129

krzysztof.bak@up.krakow.pl

dr Laura Betleja

Instytut Biologii

ORCID: 0000-0002-2146-2891

dr hab. Tomasz Bryndal

Z-ca dyrektora

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000-0003-4953-2756

tomasz.bryndal@up.krakow.pl

dr Dorota Chmielowska-Michalak

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000-0002-7332-3359

dorota.chmielowska-michalak@up.krakow.pl

dr Anna Chrobak-Žuffová

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geologii i Paleontologii

ORCID: 0000-0003-3124-8853

anna.chrobak-zuffova@up.krakow.pl

dr Anna Chrzan

Instytut Biologii

ORCID: 0000-0002-2186-3126

dr Agnieszka Ciurej

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geologii i Paleontologii

ORCID: 0000-0002-2383-7562

agnieszka.ciurej@up.krakow.pl

dr Piotr Dolnicki

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geologii i Paleontologii

ORCID: 0000-0001-5729-6621

piotr.dolnicki@up.krakow.pl

dr Barbara Dyba

Instytut Biologii

ORCID: 0000-0001-5528-5128

dr Jakub Oliwa

Instytut Biologii

ORCID: 0000-0003-4341-7933

dr Joanna Fidelus-Orzechowska

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geologii i Paleontologii

ORCID: 0000-0002-0541-0231

joanna.fidelus-orzechowska@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Grzegorz Formicki

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

ORCID: 0000-0001-9964-6132

dr Zofia Goc

Instytut Biologii

ORCID: 0000-0001-9626-5895

dr Witold Jucha

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000-0002-2204-8721

witold.jucha@up.krakow.pl

dr Agnieszka Kania

Instytut Biologii

ORCID: 0000-0003-2986-0592

dr inż. Joanna Korzeniowska

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Ekologii i Geoinformacji

ORCID: 0000-0001-5636-483X

joanna.korzeniowska@up.krakow.pl

dr Rafał Kroczak

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000-0002-6268-7843

rafal.kroczak@up.krakow.pl

dr Paweł Kroh

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000-0002-8332-7572

pawel.kroh@up.krakow.pl

prof. dr hab. Józef Kukulak

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000 0001380 6680

jozef.kukulak@up.krakow.pl

prof. dr hab. Adam Łajczak

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Ekologii i Geoinformacji

ORCID: 0000-0002-5088-4540

adam.lajczak@up.krakow.pl

dr Dorota Merta

Instytut Biologii

ORCID: 0000-0002-3311-6830

dr Lidia Orłowska

Instytut Biologii

ORCID: 0000-0002-9883-8236

dr Bartłomiej Pietras

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Ekologii i Geoinformacji

ORCID: 0000-0002-8801-7039

bartlomiej.pietras@up.krakow.pl

dr Grzegorz Rut

Instytut Biologii

ORCID: 0000-0001-6719-3060

prof. dr hab. Roman Soja

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej

roman.soja@e.up.krakow.pl

dr Iwona Stawoska

Instytut Biologii

ORCID: 0000-0001-9867-2232

dr hab. Anna Wolska

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geologii i Paleontologii

ORCID: 0000-0002-8596-5009

anna.wolska@up.krakow.pl

dr Roksana Zarychta

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Katedra Geodezji, Kartografii i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0002-3406-303X

roksana.zarychta@up.krakow.pl

dr hab. Joanna Zawiejska

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Fizycznej

ORCID: 0000-0002-1242-1094

joanna.zawiejska@up.krakow.pl