Przejdź do menu Przejdź do treści

Postępowania habilitacyjne – Nauki Biologiczne

Postępowanie habilitacyjne dra Andrzeja Górza

Wniosek
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Recenzja – prof. dr hab. Bernard Staniec
Recenzja – prof. dr hab. Jacek Dabert
Recenzja – prof. dr hab. Kazimierz Wiech
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

 

Postępowanie habilitacyjne dr Izabeli Wierzbowskiej

Wniosek
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. prof. IBS PAN Krzysztof Schmidt
Recenzja – dr hab. prof. UP Robert Stawarz
Recenzja – prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

 

Postępowanie habilitacyjne dr Gabrieli Gołębiowskiej

Wniosek
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Paweł Czembor
Recenzja – prof. dr hab. Andrzej Skoczowski
Recenzja – prof. dr hab. Paweł Sowiński
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

 

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Renaty Muchackiej

Wniosek
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. prof. UR Małgorzata Dżugan
Recenzja – dr hab. prof. UR Marcin Lis
Recenzja – prof. dr hab. Marek Bednarczyk
Uchwała Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

 

Postępowanie habilitacyjne dr Apolonii Sieprawskiej

Wniosek
Autoreferat
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. Krzysztof Tokarski
Recenzja – prof. dr hab. Elżbieta Romanowska
Recenzja – prof. dr hab. Zbigniew Tukaj
Uchwała Rady Dyscypliny

 

Postępowanie habilitacyjne dr Beaty Machnickiej

Wniosek
Komisja habilitacyjna
Recenzja – dr hab. n med. prof. UM Maciej Chałubiński
Recenzja – dr hab. Janusz Niedojadło, prof. UMK
Recenzja – dr hab. Andrzej M. Woyda-Płoszczyca
Recenzja – dr hab. Małgorzata Kotula-Balak prof. UR
Uchwała zawierająca opinię w spr. nadania stopnia wraz z uzasadnieniem
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne dra Michała Noska

wniosek

Komisja habilitacyjna 

prof. dr hab.Grzegorz Jackowski

prof.dr hab.W.Gruszecki

dr hab.Anna Aksmann

dr hab.Dariusz Latowski

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

uchwała Rady Dyscypliny NB

Aktualności i publikacje pracowników