Przejdź do menu Przejdź do treści

Chmielowska-Michalak Dorota (dr)

2024

Zawiejska, J., Wyżga, B., Kukulak, J., Chmielowska-Michalak, D. (2024). Hills, gravelly floodplains and peat bogs of the Podhale – A unique landscape mosaic between the Tatra, the Beskidy and the Pieniny Mountains. In: Migoń, P. & Jancewicz, K. (eds), Landscapes and Landforms of Poland. World Geomorphological Landscapes. Cham: Springer Nature Switzerland AG, pp. 301-313. [20 pkt]

 

2023

Sokołowski, T., Woronko, B., Chmielowska‐Michalak, D. (2023). Climate change records in coversand deposits from the eastern margin of the Tarnów Plateau (southeast Poland). Permafrost and Periglacial Processes, 34, 428-447. [100 pkt]

Wolfe, S. A., Demitroff, M., Neudorf, C. M., Woronko, B., Chmielowska-Michalak, D., Lian, O. B. (2023). Late Quaternary eolian dune-field mobilization and stabilization near the Laurentide Ice Sheet limit, New Jersey Pine Barrens, eastern USA. Aeolian Research, 62, 100877. [100 pkt]

 

2022

Hrynowiecka, A., Żarski, M., Chmielowska, D., Pawłowska, K., Okupny, D., Michczyński, M., Kukulak, K. (2022). Reconstruction of 26 kyrs palaeoenvironmental history of the Czarny Dunajec Fan – A multiproxy study of the Długopole gravel pit deposits (Western Carpathians, S Poland). Catena, 211, 105940. [140 pkt]

 

2019-2021

Chmielowska, D., Woronko, B., Dorocki, S. (2021). Applicability of automatic image analysis in quartz-grain shape discrimination for sedimentary setting reconstruction. Catena, 207, 105602. [140 pkt]

Warcholik, W., Chmielowska, D. (2021). Tropienie użytkowe jako forma rekreacji ruchowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 35 (1), 123-136. [40 pkt]

Warcholik W., Chmielowska D., 2021, Profile of a participant in mantrailing in Poland. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4 (3), 143–154. [40 pkt]

Chmielowska, D., Salata, D. (2020). Heavy minerals as indicators of the source and stratigraphic position of the loess-like deposits in the Orava Basin (Polish Western Carpathians). Minerals, 10, 445; doi:10.3390/min10050445  [100 pkt]

Chmielowska, D., Woronko, B. (2019). A source of loess-like deposits and their attendant palaeoenvironment – Orava Basin, Western Carpathian Mountains, S Poland. Aeolian Research, 38, 60-76. [100 pkt]

Kukulak, J., Augustowski, K., Chmielowska, D. (2019). Skalny zapis historii rejonu Jaślisk (Beskid Niski). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, 13, 215-228 [20 pkt]

 

2017-2018

Chmielowska, D., Kukulak, J., Żarski, M. (2018). Zapis końcowej sedymentacji osadów drobnoziarnistych w stożku glacifluwialnym Czarnego Dunajca w rejonie Długopole (Kotlina Orawska). [W:] Kostrzewski A. et al. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, UAM, Poznań, vol. 7, s. 31-35. [20 pkt]

Szmańda, J., Witkowski, K., Chmielowska, D., Smolska, E., Szwarczewski, P. (2018). Analiza graniformametryczna obtoczenia ziaren kwarcu w świetle parametrów uzyskiwanych aparatem Morphologi G3. [W:] Kostrzewski A. et al. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, UAM, Poznań, vol. 7, s. 191-195. [20 pkt]

 

2016

Aktualności i publikacje pracowników