Przejdź do menu Przejdź do treści

Korzeniowska Joanna (dr)

2022-2023

Dorocki, S., Korzeniowska, J. (2023). Soil Contamination with metals in mountainous: A case study of Jaworzyna Krynicka in the Beskidy Mountains (Poland). International Journal of Environmental Research and Public Health, 20 (6), id. 5150 [20 pkt] W roku 2023 zmieniono punktację czasopisma ze 140 pkt na 20 pkt, ze względu na fakt, że czasopismo przestało być indeksowane przez Journal Citation Reports, tzn. nie będzie miało wskaźnika Impact Factor dla 2023 roku.

Korzeniowska, J. (2022). Heavy metal content in the soil along the road No. 7 near Chyżne. Atmosphere, 14 (1), id 2. [70 pkt]

Korzeniowska, J. (2022). Ogrody francuskie i angielskie w rezydencjach europejskiej arystokracji: zarys problematyki. [W:] Płonka-Syroka, B. i in/, Uzdrowiska arystokratyczne. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 55-72. [20 pkt]

Rafalski, L., Ćwiąkała, M., Kraszewski, C., Korzeniowska, J. (2022). The modelling of soil-binder composites. Acta Scientiarum Polonorum Architectura, 21 (1), s. 3-8. [20 pkt] DOI: 10.22630/aspa.2022.21.1.1

 

2019-2021

Korzeniowska, J., Krąż P., Dolnicki, P. (2021). Heavy metal content in the plants (Pleurozium schreberi and Picea abies) of environmentally important protected areas of the Tatra National Park (the Central Western Carpathians, Poland). Minerals, 11 (11), id. 1231. [100 pkt]

Korzeniowska, J. (2021). Metale ciężkie w roślinach wzdłuż dróg szybkiego ruchu. [W:] G. Formicki i J. Szmańda (red.), Znaczenie badań ścisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk, Prace Monograficzne Nr 1048, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 13-23. [20 pkt]

Korzeniowska, J. (2021). Ogrody muszyńskie jako miejsca odpoczynku i helioterapii. [W:] B. Płonka-Syroka i in. (red.), Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX–XXI w.) w kontekście porównawczym. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 447-459. [20 pkt]

Korzeniowska, J. (2021). Ocena hałasu w wybranych miejscach parku zdrojowego w Rabce-Zdroju. [W:] B. Płonka-Syroka i in. (red.), Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX–XXI w.) w kontekście porównawczym. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 461-470. [20 pkt]

Korzeniowska, J., Krąż P. (2020). Heavy metals content in the soils of the Tatra National Park near lake Morskie Oko and Kasprowy Wierch—A case study (Tatra Mts, Central Europe). Minerals (Special Issue: Elemental concentration and pollution in soil, water, and sediment), 10 (12) id. 1120 [100 pkt]

Kozioł, K., Korzeniowska, J., Okupny, D., Bezak-Mazur, E., Żurek, S. (2020). Trace elements content of surface peat deposits in the Solovetsky Islands (White Sea). Mires and Peat, 26, art. 05. [40 pkt]

Ćwiąkała, M., Korzeniowska, J., Kraszewski, C., Rafalski, L. (2019). Testing the concentration of trace metals in soils near roads with varied traffic intensity. Roads and Bridges / Drogi i Mosty, 18 (2), 127-134.  [70 pkt]

Korzeniowska, J., Panek, E. (2019). Trace metal concentrations in Pleurozium schreberi and Taraxacum officinale along the road No. 7. Ecological Chemistry and Engineering, 26 (4), 651-663. [40 pkt]

Korzeniowska, J. (2019). Współczesne problemy uzdrowisk w aspekcie zanieczyszczenia powietrza. [W:] B. Płonka-Syroka i in. (red.),Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju w kontekście europejskim , Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 391-399. [20 pkt]

Korzeniowska, J., Kwiek, M. (2020). Ocena hałasu przy wybranych stokach narciarskich w uzdrowiskowych gminach Piwniczna-Zdrój i Krynica-Zdrój. [W:] B. Płonka-Syroka i in. (red.), Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontekście europejskim, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 305-316. [20 pkt]

Kwiek, M., Korzeniowska, J. (2020). Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Krynica-Zdrój w ostatnich dziesięciu latach. [W:] B. Płonka-Syroka i in. (red.), Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontekście europejskim, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław, s. 289-304. [20 pkt]

 

2017-2018

Korzeniowska, J. (2018). Zmiany zawartości pyłu zawieszonego i tlenków azotu w powietrzu w latach 2010-2017 dla stacji monitoringu powietrza 'Aleja Krasińskiego’ w Krakowie. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 7, 13-23. [2 pkt]

Kalwińska, M., Ślęczek, W., Korzeniowska, J. (2017). Analiza natężenia dźwięku w czasie lekcji i przerw w Szkole Podstawowej nr 49 w Krakowie. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 6, 25-37. [2 pkt]

Godzik, D., Nowak, P., Korzeniowska, J. (2017). Natężenie dźwięku w budynkach sakralnych. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 6, 13-24. [2 pkt]

 

2016

 

Aktualności i publikacje pracowników